LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 16
Zgłosił się do Ciebie nowy pracownik z pytaniem dotyczącym urlopu wypoczynkowego. Jakie informacje na ten temat powinieneś mu przekazać?

A.
B.
C.
D.