LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 4
Pracujesz w biurze i otrzymujesz od klienta pismo, które zawiera błędy formalne. Poniżej znajduje się tabela zawierająca możliwe działania. Wybierz najbardziej odpowiednie zgodnie z przepisami postępowania administracyjnego.
Akcja Odpowiedź
1. Odrzucić pismo A
2. Poprosić klienta o poprawienie błędów B
3. Zignorować błędy i kontynuować procedurę C
4. Przesłać pismo do innego działu D
A.
B.
C.
D.