LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA6 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 17
Załóżmy, że urząd nie wydał decyzji w ustawowym terminie. Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

A.
B.
C.
D.