LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 21
Załóżmy, że masz do wykonania projekt fryzury dla klienta o małej głowie i twarzy. Który z poniższych kolorów będzie najbardziej odpowiedni?

A.
B.
C.
D.