LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 8
Załóżmy, że masz do wykonania projekt fryzury dla klientki o okrągłej twarzy. Który z poniższych kolorów będzie najbardziej odpowiedni?

A.
B.
C.
D.