LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 3
Klientka Wielkość głowy i twarzy
A Duża
B Mała
C Średnia
Dla której klientki z powyższej tabeli najbardziej odpowiedni będzie jasny blond?
A.
B.
C.
D.