LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 39
Podczas planowania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby niesamodzielnej, co powinno być najważniejszym kryterium decyzyjnym?

A.
B.
C.
D.