LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 28
Jakie czynności higieniczne i pielęgnacyjne mogą być konieczne dla osoby z niepełnosprawnością narządów zmysłów?

A.
B.
C.
D.