LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL2 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 19
Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, jakie działania powinny być podjęte, aby zminimalizować zagrożenie dla pszczół podczas stosowania środków ochrony roślin?

A.
B.
C.
D.