LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL8 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 34
Załóżmy, że prowadzisz ciągnik rolniczy na drodze publicznej. Jakie jest prawidłowe ustawienie świateł, gdy nadchodzi pojazd z przeciwnego kierunku?

A.
B.
C.
D.