LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 3
Rozważ następującą tabelę, która przedstawia skład chemiczny ryb:
Składnik Procentowy udział
Woda 80%
Białko 16%
Tłuszcz 2%
Inne 2%
Na podstawie powyższej tabeli, wskaż, który składnik chemiczny ryb jest najbardziej odpowiedzialny za szybkie psucie się ryb.
A.
B.
C.
D.