LOGOWANIE

KWALIFIKACJA CHM5 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 16
Przeprowadzasz badania jakości powietrza w centrum miasta. Zauważasz wysoki poziom tlenków azotu. Jaka może być przyczyna tego zanieczyszczenia?

A.
B.
C.
D.