LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA5 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 17
Jaki dokument powinieneś sporządzić na wniosek pracownika, który chce rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

A.
B.
C.
D.