LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 16
W jakiej sytuacji opiekun medyczny ma obowiązek zgłosić sytuację do odpowiednich służb?

A.
B.
C.
D.