LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 3
Jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy zawodowej przez opiekuna medycznego?

A.
B.
C.
D.