LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 11
Opiekun medyczny Zadanie
A Podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza
B Podawanie leków bez zaleceń lekarza
C Podawanie leków na własną rękę, jeśli uważa, że pacjent ich potrzebuje
D Podawanie leków tylko na prośbę pacjenta
Które z powyższych zadań są prawidłowe dla opiekuna medycznego?
A.
B.
C.
D.