LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 16
Jaka jest rola opiekuna medycznego w procesie rehabilitacji pacjenta?

A.
B.
C.
D.