LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 18
Zidentyfikuj, które z poniższych czynników mają wpływ na funkcjonowanie osoby chorej i niepełnosprawnej.

A.
B.
C.
D.