LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 27
Pacjent Stan zdrowia
A Uraz kręgosłupa
B Przewlekła choroba serca
C Podeszły wiek
Wybierz pacjenta, który najprawdopodobniej będzie wymagał najwięcej wsparcia w zakresie codziennych czynności.
A.
B.
C.
D.