LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 23
Rozważ następujące sytuacje: osoba starsza mieszka samotnie w domu bez dostępu do opieki medycznej, osoba z przewlekłą chorobą nie ma możliwości regularnej kontroli stanu zdrowia, osoba po urazie nie ma możliwości rehabilitacji. Wybierz najważniejszy czynnik kontekstowy wpływający na funkcjonowanie tych osób.

A.
B.
C.
D.