LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 34
Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące przewlekłych chorób i ich wpływu na funkcjonowanie osoby chorej.

A.
B.
C.
D.