LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 18
Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące wpływu podeszłego wieku na funkcjonowanie osoby.

A.
B.
C.
D.