LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 15
Rozważ następującą tabelę przedstawiającą różne problemy geriatryczne. Wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje, co oznacza termin "wielki problem geriatryczny".
Problem geriatryczny Definicja
Upadki Nieoczekiwane wydarzenie, które powoduje, że osoba ląduje na ziemi, podłodze lub na niższym poziomie.
Nietrzymanie moczu Niezdolność do kontrolowania oddawania moczu.
Delirium Gwałtowna zmiana stanu świadomości, która prowadzi do dezorientacji i zmienności uwagi.
Depresja Stan obniżonego nastroju i awersji do aktywności, które wpływają na myśli, zachowanie, uczucia i poczucie dobrobytu.
A.
B.
C.
D.