LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 16
Wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje, jak wielki problem geriatryczny wpływa na opiekę nad osobą starszą.

A.
B.
C.
D.