LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 24
Rozważ poniższe stwierdzenie: "Osoba starsza z wielochorobowością zawsze jest niesamodzielna". Czy jest to prawda?

A.
B.
C.
D.