LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 8
Podczas rozmowy z pacjentem, który komunikuje się za pomocą języka migowego, zauważasz, że wykonuje on gest polegający na dotknięciu palcem brzucha. Co ten gest może oznaczać?

A.
B.
C.
D.