LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 29
Załóżmy, że pracujesz z pacjentem, który komunikuje się za pomocą języka migowego. Pacjent wykonuje gest polegający na położeniu prawej dłoni na lewej dłoni. Jak powinieneś zareagować na ten gest?

A.
B.
C.
D.