LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 6
Jako opiekun medyczny, jakie są Twoje obowiązki w przypadku podejrzenia przemocy wobec osoby niesamodzielnej?

A.
B.
C.
D.