LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 12
Rozważ następującą tabelę, która przedstawia różne rodzaje dokumentacji medycznej:
Rodzaj dokumentacji Opis
A. Karta informacyjna leczenia szpitalnego Dokument zawierający informacje o przebiegu leczenia pacjenta w szpitalu
B. Karta zdrowia dziecka Dokument śledzący rozwój i stan zdrowia dziecka od urodzenia do 18. roku życia
C. Karta badania profilaktycznego Dokument zawierający wyniki badań profilaktycznych pacjenta
D. Karta szczepień Dokument rejestrujący szczepienia pacjenta
Który z powyższych dokumentów jest obowiązkowy dla każdej osoby, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia?
A.
B.
C.
D.