LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 4
Data Opis zabiegu Podpis lekarza
2021-01-01 Podanie leku X Dr. Y
Patrząc na powyższą tabelę, która jest częścią dokumentacji medycznej, wskaż, co jest niepoprawne.
A.
B.
C.
D.