LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 31
Jakie są konsekwencje niewłaściwego przechowywania dokumentacji medycznej?

A.
B.
C.
D.