LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 27
Podczas pomiaru tętna pacjenta zauważasz, że tętno jest nieregularne i przyspieszone. Jakie mogą być potencjalne przyczyny takiego stanu?

A.
B.
C.
D.