LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 24
Pacjent ma ciśnienie tętnicze krwi wynoszące 140/90 mmHg. Jak należy interpretować ten wynik?

A.
B.
C.
D.