LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 14
Pacjent, którego opiekujesz, ma problemy z poruszaniem się i wymaga pomocy w codziennych czynnościach. Jego dieta jest zbilansowana, ale nie jest w stanie samodzielnie spożywać posiłków. Które z poniższych działań będzie najbardziej odpowiednie w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.