LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 22
Pacjent, którym się opiekujesz, wydaje się być niespokojny i ma trudności z zasypianiem. Które z poniższych działań będzie najbardziej odpowiednie w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.