LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 13
Pacjent otrzymał 60 punktów na skali Barthel. Jaka jest interpretacja tego wyniku?

A.
B.
C.
D.