LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 17
Która z poniższych czynności NIE jest oceniana w skali Barthel?

A.
B.
C.
D.