LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 13
Obszar Potrzeby pacjenta
Higiena osobista Samodzielna
Poruszanie się Wymaga wsparcia
Spożywanie posiłków Samodzielne z trudnościami
Na podstawie powyższej tabeli, która przedstawia wyniki oceny funkcjonalnej pacjenta, które z poniższych działań będzie najbardziej odpowiednie?
A.
B.
C.
D.