LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 12
Pacjent pod Twoją opieką ma trudności z utrzymaniem higieny osobistej. Jakie działania możesz podjąć, aby pomóc mu w tym obszarze?

A.
B.
C.
D.