LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 32
Pacjent pod Twoją opieką ma trudności z komunikacją. Jakie działania możesz podjąć, aby ułatwić mu wyrażanie swoich potrzeb i uczuć?

A.
B.
C.
D.