LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 2
Podczas rozmowy z pacjentem używasz języka ciała, aby pokazać, że jesteś otwarty i gotowy do słuchania. Które z poniższych zachowań jest najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.