LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 16
Pacjent, który jest częściowo niesamodzielny, wymaga pomocy w jakich czynnościach?

A.
B.
C.
D.