LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 21
Które z poniższych czynności należy uwzględnić podczas planowania pielęgnacji dla osoby z niepełnosprawnością narządów wzroku?

A.
B.
C.
D.