LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 12
Pacjent Stopień niesamodzielności
Jan Częściowa
Anna Całkowita
Jakie czynności pielęgnacyjne planujesz dla Jana i Anny?
A.
B.
C.
D.