LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 38
Jakie czynności pielęgnacyjne powinny być planowane dla osoby z niepełnosprawnością słuchu?

A.
B.
C.
D.