LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 23
Rozważ sytuację, w której opiekujesz się osobą niesamodzielną, która cierpi na przewlekłe schorzenie. W jaki sposób choroba ta może wpłynąć na sytuację życiową tej osoby i jej rodziny?

A.
B.
C.
D.