LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 9
Jaka jest istota niesamodzielności osoby chorej w kontekście opieki medycznej?

A.
B.
C.
D.