LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 16
Jakie mogą być konsekwencje niesamodzielności osoby chorej dla jej rodziny?

A.
B.
C.
D.