LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 29
Pacjent pod Twoją opieką ma trudności z jedzeniem i utrzymaniem prawidłowego odżywiania. Które z poniższych działań będzie najbardziej odpowiednie w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.