LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 16
Podczas organizowania warunków do wykonania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej, musisz ocenić stan pacjenta. Który z poniższych elementów nie jest istotny do tej oceny?

A.
B.
C.
D.